REDOVNA IZBORNA SKUPŠTINA NK JUNAK SINJ ZAKAZANA ZA SRIJEDU U 19H

Redovna izborna skupština NK Junak Sinj održat će se 11.04.2018. godine (srijeda) u 19:00h na Gradskom stadionu Sinj u Plavom salonu.

*Skupština će se održati prema sljedećem dnevnom redu:

1. Otvaranje redovne Izborne skupštine NK Junak Sinj
2. Izbor verifikacijske komisije /izviješće komisije/
3. Izbor radnog predsjedništva skupine (3 člana)
-izbor zapisničara i dva ovjerovatelja zapisnika
4. Izviješće o radu kluba – predsjednik
– rasprava i glasovanje o istom
5. Izviješće Nadzornog odbora
-rasprava i glasovanje o istom izviješću
6. Razriješenje dužnosti dosadašnjih tijela kluba (predsjednika, dopredsjednika, Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Stegovne komisije i Likvidatora).
7. Izbor novih dužnosnika tijela kluba: Predsjednika, dopredsjednika, Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Stegovne komisije i Likvidatora.
8. Imenovanje osobe ovlaštene za zastupanje kluba.
9. Razno