Uprava

Predsjednik: Dujo Maleš

Dopredsjednik: Dujo Armanda

Članovi uprave: Nino Pavić, Petar Pavlović, Dragan Labrović, Radislav Labrović, Zlatko Ugrin